• CONCEPT

  • TREATMENT

  • INSTRUMENTS

ศูนย์โรคทางเดินอาหาร

          มีสาเหตุมาจากอะไร แนวทางการรักษาเป็นเช่นไร เรามีคำตอบที่โรงพยาบาลสัตว์หมอสุรศักดิ์และเพื่อน

          

CONCEPT

โรคระบบทางเดินอาหาร(GI) และโรคต่างๆที่มีผลต่อท้องและลำไส้ของสุนัข ทำให้เกิดความเจ็บปวด และลดทอนประสิทธิภาพการย่อย การดูดซึมอาหาร โรคนี้สามารถนำไปสู่ภาวะการขาดน้ำ การขาดสารอาหาร ความไม่สมดุลของกรด-ด่าง เกลือแร่ สาเหตุอาจเกิดจากการกินอาหาร การแพ้อาหาร การติดเชื้อ หรือการขาดเอนไซม์ที่ช่วยในการย่อย ส่วนใหญ่ที่มักตรวจพบ ได้แก่ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ลำไส้และกระเพาะอาหารอับเสก ท้องผูก โรคตับอ่อนอักเสบ ลำไส้เล็กดูดซึมผิดปกติ เป็นต้น

TREATMENT

ให้ความสำคัญกับโภชนาการของสุนัข ตามอาการและโรคที่สัตวแพทย์ได้วินิจฉัย สัตวแพย์จะแนะนำอาหารที่ย่อยง่าย ป้องกันการระคายเคืองกระเพาะ ลำไส้ ควบคู่กับการให้ยาปฏิชีวนะ

INSTRUMENTS