• CONCEPT

  • TREATMENT

  • INSTRUMENTS

ศูนย์กระดูกและข้อต่อ

          ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรค การรักษา พร้อมให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับโรคกระดูก ข้อต่อ และกล้ามเนื้อ แบบองค์รวม

          

CONCEPT

โรคข้อต่ออักเสบในสุนัข โดยมีสาเหตุจาก สายพันธุ์ อายุ สิ่งแวดล้อม น้ำหนักตัว การเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม จึงส่งผลให้เกิดปัญหาบริเวณข้อต่อ เช่น การเสื่อมของเอ็นยึดข้อสะโพก ส่งผลให้เกิดภาวะข้อต่อเสื่อม โดยระยะแรกจะพบรูปร่างที่ผิดปกติของข้อต่อ ส่งผลให้การเคลื่อนไหวผิดปกติ หลังจากนั้นก็จะเกิดการอักเสบของกระดูกข้อต่อตามมา

TREATMENT

1. ในกรณีสุนัขมีน้ำหนักตัวเกิน ก็จะเข้าสู่โปรแกรมลดน้ำหนัก เช่น ลดปริมาณอาหาร ออกกำลังกาย

4. การศัลยกรรม เช่น การผ่าตัดเปลี่ยนหัวกระดูก การยึดหัวกระดูกให้กลับเข้าเบ้าและการเติมหัวกระดูก

INSTRUMENTS