ทีมสัตว์แพทย์ประจำโรงพยาบาลฯ

น.สพ. วรพัทธ์ ประดิษฐอุกฤษฎ์

นายสัตวแพทย์วรพัทธ์ (สุรศักดิ์) ประดิษฐอุกฤษฎ์ จบการศึกษาชั้นประถมที่โรงเรียนบ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง) และศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย และสอบเข้าเรียนคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จบปีการศึกษา 2533

ทำงานบริษัทเอกชนเกี่ยวกับยาสัตว์และสมัครเข้าทำงานที่โรงพยาบาลสัตว์เล็กคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลาออกมาเพื่อกลับบ้านเปิดเป็นคลินิกหมอสุรศักดิ์ ในปี 2535 และเปิดเป็นโรงพยาบาลสัตว์หมอสุรศักดิ์และเพื่อนในปี 2549 โดยมีความตั้งใจจะเปิดโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการวินิจฉัยหาสาเหตุของโรคและเชิดชูวิชาชีพสัตวแพทย์ให้เป็นที่ยอมรับในสังคม