• CONCEPT

  • TREATMENT

  • INSTRUMENTS

ศูนย์โรคไตและทางเดินปัสสาวะ

          ไตของสุนัขมีความสำคัญ เนื่องจากกำจัดสารตกค้างจากกระแสเลือด และรักษาความสมดุลของของเหลวและแร่ธาตุในร่างกาย ถ้าไตไม่ทำงาน อาจเป็นอำตรายถึงชีวิตได้

          

CONCEPT

ไตวายแบ่งได้ 2 ประเภท
1. ไตวายเฉียบพลัน เช่น ช็อก เสียเลือดมาก ขาดน้ำ เครียด การได้รับสารพิษ เป็นต้น
2. ไตวายเรื้อรัง เกิดขึ้นหลังจากภาวะไตวายเฉียบพลันที่ไม่รับการรักษา หรือระบบอื่นๆที่ทำให้ไตเกิดความเสียหาย สาเหตุของโรคไตในสุนัข ได้แก่ อายุ อาหาร สายพันธ์ุ อาการของโรคทั่วไป กระหายและปัสสาวะบ่อย เบื่ออาหาร น้ำหนักลด มีกลิ่นปาก อาเจียนท้องร่วง

TREATMENT

1. ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ ตรวจการทำงานของหัวใจ
2. จำกัดการออกกำลังกาย

INSTRUMENTS

เครื่องตรวจกรดด่างและเกลือแร่ในร่างกาย
เครื่องตรวจการทำงานตับไตน้ำตาลในเลือด