ข่าว/ประชาสัมพันธ์

โชว์สุนัขจากศูนย์ฝึกอบรมสุนัขครูเอกK-9 หาดใหญ่

ในวันที่ 15 ธันวาคม 2562 ทางศูนย์ฝึกอบรมสุนัขครูเอกK-9 หาดใหญ่ ได้จัดโชว์สุนัข แสดงทักษะขั้นพื้นฐานของสุนัข

ภาพประกอบข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

  • โชว์1

  • โชว์2

  • โชว์3

  • โชว์4

  • โชว์5

  • โชว์ยืนสองขา

  • โชว์ยืนสองขา

  • โชว์เดินสองขา

  • โชว์แกล้งตาย