• CONCEPT

  • TREATMENT

  • INSTRUMENTS

ศูนย์ช่องปากและทันตกรรม

          บริการตรวจวินิจฉัยสัตว์เลี้ยงที่มีปัญหาเรื่องช่องปากและฟัน ให้คำปรึกษาในการดูแลและรักษาสุขภาพเกี่ยวกับช่องปาก รวมถึงการศัลยกรรมบริเวณกรามและใบหน้า

          

CONCEPT

ให้บริการตรวจวินิจฉัยสัตว์เลี้ยงที่มีปัญหาเรื่องช่องปากและฟัน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในการดูแลและรักษาสุขภาพเกี่ยวกับช่องปากรวมไปถึงการศัลยกรรมบริเวณกรามและใบหน้า

TREATMENT

1. ขูดหินปูน/ขัดฟัน 2. รักษารากฟัน 3. ผ่าตัดท่อน้ำลาย

INSTRUMENTS

เครื่องขูดหินปูน