งานบริการ

บริการฝากเลี้ยง

เราให้บริการเลี้ยง-ดูแลสัตว์เลี้ยงทุกสายพันธุ์ ภายใต้การดูแลของพยาบาลผู้มีความรู้ด้านการดูแลสัตว์เลี้ยง และให้การดูแลอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นสำหรับสัตว์เลี้ยงที่มีโรคประจำตัว  หากเกิดกรณีฉุกเฉินหรือป่วย สัตว์เลี้ยงจะได้รับการดูแล-รักษาจากทีมสัตวแพทย์ 

เปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 20.30 น.

ภาพประกอบงานบริการ

  • บริการฝากเลี้ยง1

  • บริการฝากเลี้ยง2

  • บริการฝากเลี้ยง3

  • บริการฝากเลี้ยง4