งานบริการ

บริการให้คำปรึกษา

เราเชื่อว่าเจ้าของสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาให้สัตว์เลี้ยงมีอาการที่ดีขึ้น ผ่านการรับคำแนะนำในการดูแล การใช้ยาสำหรับสัตว์ป่วยสัตว์ป่วยอย่างถูกต้อง ถูกวิธี และมีประสิทธิภาพจากสัตวแพทย์โดยตรง นอกจากนี้เรายังมีบริการให้คำแนะนำเบื้องต้นในการเลี้ยง-ดูแลสัตว์เลี้ยงสำหรับผู้เริ่มเลี้ยงใหม่ โดยสัตวแพทย์ผู้มีความรู้

เราเปิดให้คำปรึกษา ตั้งแต่เวลา 08.30 – 20.30 .

ภาพประกอบงานบริการ

  • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับยา

  • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอาการ

  • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอาการ