งานบริการ

บริการรักษาสัตว์เลี้ยง

เราให้ความสำคัญในการวินิจฉัยหาสาเหตุของโรคที่ทำให้สัตว์เลี้ยงแสดงอาการผิดปกติ โดยการสังเกตและการติดตามอาการจากทีมสัตวแพทย์ พร้อมทั้งให้บริการด้านอื่นๆ ตั้งแต่การฉีดวัคซีน การตรวจสุภาพประจำปี การตรวจเลือด การกำจัดเห็บหมัด การตรวจทั่วไป และการดูแลฟื้นฟูสุขภาพสัตว์เลี้ยง

เราเปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 20.30 .

ภาพประกอบงานบริการ

  • บริการรักษา1

  • บริการรักษา2

  • บริการรักษา3

  • บริการรักษา4